Moderaternas topp tre

Foto: CHRISTINE

Bosse Henriksson

1. Den kommunala ekonomin, skola, barnomsorg och en värdig äldreomsorg/vård. För att klara av det måste vi ha en god ekonomi i balans.  

2. Inte höja skatten. Vi står inför stora investeringar för nybyggnad och reparationer av förskolor och skolor. Det måste vi hantera på ett smart och effektivt sätt genom att bygga med god kvalitet, tydliga kvalitetskrav och bättre uppföljning. 

3. Jobba för en god arbetsmiljö och skapa utrymme för planeringstid. Minska antalet barn i barngrupperna och skolan.  

4. Nej. Målet bör vara att skapa tillräckligt med resurser så att delade turer ej behövs. 

5. Absolut, jag kommer att jobba för att det ska vara snabbare och smidigare att ta bussen till Karlstad jämfört med att åka bil. 

6. Inte slösa med skattebetalarnas pengar. Jag kommer att hålla i varenda krona i de stora investeringsprojekt vi står inför.  Vi kan bygga med god kvalitet som håller i decennier genom att hela tiden löpande följa upp samtliga projekt. 

7. Vi har en reviderad översiktsplan som tar hänsyn till det. De badplatser och fria ytor vi har i dag ska vi värna om.  

8. Vi är en liten kommun med korta avstånd. Om vi arbetar tillsammans med planering, uppföljning och ger möjlighet till olika inriktningar på skolorna kommer vi att nå en likvärdig skola. 

9. Genom att införa ytterligare schemalagd gymnastik för fysisk aktivitet. Fortsatt stödja idrottsföreningar för ökad fysisk aktivitet på fritiden.  

10. Vi ska bygga i områden där vi har nära till vatten, avlopp, vägar och kollektivtrafik. 

11. Viss utbyggnad av området genom sällanköpsvaror är ett alternativ. Men vi ska även satsa på centrumhandeln i Skoghall. Genomföra utvecklingen för affärsverksamheter så att det stärker handeln på hela Hammarö.

12. Att representanter från näringslivet ges styrelseuppdrag i Kommunala bolag ser jag som ett mycket bra komplement till den politiska styrningen. 

13. Skagensfyr är en fantastisk plats som är trevlig att besöka alla tider på året.

14. Ja, i framtiden.

15. Ja.

 

Björn Johansson

1. Jobben och arbete. Ett arbete är mer än försörjning, det är tillhörighet och gemenskap och den enskilt viktigaste faktorn för att komma in i samhället.

2. Skolorna. Skolorna och utbildningen är den fråga jag först skulle ägna uppmärksamhet. 

3. Vi måste vara konkurrenskraftiga gentemot andra arbetsgivare för att behålla och attrahera arbetskraft. Lön och arbetsförhållanden är två faktorer, men också utvecklingsmöjligheter inom yrket spelar roll för attraktiviteten.

4. Ja, om alternativet är att personal annars tvingas gå ner i arbetstid. Delade turer är i sig inget konstigt och förekommer inom olika yrken, t ex transportsektorn där busschaufförer, lastbilschaufförer och tågvärdar har liknande förhållanden.  

5. Ja, det kan finnas anledning att se över hur människor reser och var linjer bör trafikera för   bästa möjliga resultat. Förändringar i boendegeografin går fort och det finns anledning att ligga långt fram i planeringen.

6. Hammarö bör titta på möjligheten att bedriva viss verksamhet i samverkan med andra kommuner och utnyttja stordrifts- och samordningsvinster, samt att genomföra strukturreformer där det är möjligt.

7. Hammaröborna har tillgång till strandytor genom våra kommunala badplatser. 

8. Hammarös skolor och elever ligger gott och väl över rikssnittet i olika mätningar vilket ofta förbises i debatten och fokus hamnar lätt på de förhållandevis små skillnader som finns mellan skolorna i kommunen. Forskningen visar tydlig korrelation mellan föräldrarnas utbildningsnivå och barnens resultat i skolan. Det innebär att de skillnader som ändå finns med tid kommer att minska i och med den pågående inflyttningen. Under tiden ska vi se till att skolorna har motiverad och kompetent personal som ger barnen möjlighet att utvecklas efter bästa förmåga.  

9. Dels genom att idrottsföreningar ges förutsättningar att bedriva verksamhet för barn och ungdomar och dels genom att skolan ger eleverna kunskaper om vikten av att röra sig och tillfälle att göra detta på gymnastiklektioner. 

10. Genom att växa smart. Vi ska bygga där det finns befintlig infrastruktur och underhålla de investeringar som redan gjorts.

11. Nolgårds handelsområde ska fortsätta utvecklas, liksom Skoghalls centrum. Genom att växa smart (se fråga 10) kommer befolkningstillväxten att ske på ett sätt som tillåter båda centrum att växa, något som är bra för kommunen.

12. En stor andel av vårt partis medlemmar och förtroendevalda är aktiva näringsidkare och har goda insikter i företagande och näringslivets förutsättningar och i flera fall är det en av anledningarna till att de valt att engagera sig politiskt. 

13. På sommaren är det Räggårdsviken eller Mörudden. På vintern är det Kilenegården.

14. Nej.

15. Ja.

 

Anja Holmgren

1. Trygghet- och Säkerhetsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat.

2. Jobba för att ön blir attraktiv att bo på för alla åldrar. Det vill säga att det finns boende och aktiviteter även för unga vuxna som inte skaffat familj ännu och för dem vars barn flyttat hemifrån och inte vill bo kvar i villa.

3. Våra pedagoger behöver avlastas med fler vuxna i skolmiljön. Genom att anställa fler som inte ansvarar för upplägget av pedagogiken men kan vara behjälplig med genomförandet skulle fler tjänster kunna inrättas och därmed bidra till en bättre arbetsmiljö för både barn och vuxna.

4. För den som vill kan det vara ett alternativ och brukarna måste ju få den vård de behöver men tycker inte att det är rätt att obligatoriskt schemalägga personal på det sättet, det borde gå att ändra i schemat så det blir mer sammanhängande för personalen.

5. a, det tycker jag. För att få fler att åka buss måste den konkurrera med priset med att ta egen bil. Det är svårt att klara sig helt utan bil i Värmland så om det kollektiva ska få fler att välja bort bil behöver det bli billigare, till och med kanske gratis.

6. Genom att se till att vi avvecklar de kommunala bolag som inte går runt, vilket vi jobbat för under hela denna mandatperioden. Vi ska också samarbeta mer med övriga kommuner i länet så vi kan samnyttja olika typer av avtal och köpa tjänster av varandra. 

7. Genom att underhålla de badplatser och båtplatser som finns ges alla möjlighet till Vänerns vackra stränder. Strandpromenaden likt den vid Lillängen är också ett utmärkt sätt för alla Hammaröbor och samtliga besökare att se ut över Vänerns vackra vatten.
 

8. Vi har väldigt bra skolor på Hammarö. Skolplaner finns ju till för att dessa ska vara just likvärdiga, om det inte hjälper så är det nog så att det är ledarskapet som behöver likriktas. 

9. Genom att införa fler gymnastikpass på schemat. 

10. Genom att förtäta bostadsbyggandet. Byggnation ska främst ske i områden där kommunalt vatten och avlopp redan finns.

11. Nolgårds handelsområde kan mycket väl utvecklas utan att konkurrera med centrumhandeln om det startas handel som inte är av samma typ som i Skoghalls centrum.

12. Tanken är väl att vi som politiker även ska kunna representera näringslivet och hålla oss uppdaterade i den utveckling som sker inom respektive område. 

13. Kilenegården.

14. Nej inte med det ekonomiska läge vi står inför idag. På längre sikt skulle jag nog hellre se ett kallbadhus liknande det i Varberg för att ytterligare öka tillgången till Vänern för våra kommuninvånare och de som besöker vår vackra ö.

15. Det är inte förbjudet att tigga som det var förr och att människor försöker få ett drägligt liv kan inte anses olagligt. Däremot kan jag ju tycka att de borde vara förbjudet att ett samhälle låter människor hamnar i en så dålig ekonomisk situation att tigga är enda utvägen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.