Samma regler för privata förskolor

Privata förskolor ska vara minst lika bra som de kommunala. Men exakt vad det betyder är oklart eftersom kommunen inte har satt några egna särkrav.

Bakgrunden till detta konstaterande är en ansökan från friskolekoncernen Thorén-gruppen att starta upp förskoleverksamhet på Vidön. Bildningsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda i hur stor utsträckning det är möjligt att ställa samma krav för fristående verksamheter som på kommunens egna verksamheter.

Svaret är att det inte finns några kommunspecifika krav i Hammarö, endast en målsättning på i snitt 18 barn per avdelning, fördelat över hela året. Och troligen spelar det heller ingen roll för beslutet.

– En enskild huvudman måste enligt Skollagen ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller. Min tolkning är att detta inte inkluderar eventuella högre krav som en specifik kommun kan välja att ställa på sin egen verksamhet, till exempel vad gäller personaltäthet och gruppstorlek, säger Josefin Andersson som arbetar som skoljurist vid Hammarö kommuns bildningsförvaltning.

– Om frågan skulle ställas på sin spets är det ytterst upp till en förvaltningsdomstol att bedöma vilka krav skollagen ger utrymme att ställa på en enskild huvudman.

Det är respektive kommun som beslutar om såväl kommunala som fristående förskolor. I beslutet om riktlinjerna betonas dock att Hammarö kommun har rätten att styra över sina verksamheter som ”medför att starttider kan förskjutas”.

För att få lov att bedriva skolverksamhet krävs däremot tillstånd från Skolinspektionen. Thorén-gruppen har under de senaste åren fått mycket kritik från Skolinspektionen, och nyligen fick företaget avslag på en ansökan om att utvidga sin grundskole- och gymnasieverksamhet i Sverige med hänvisning till misstänkt fusk med ansökningshandlingarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.