Socialdemokraternas topp tre

Foto: CHRISTINE

Per Aspengren

1. Att trygga välfärden. När individen är som svagast skall samhället vara som starkast. Att hela Hammarö hänger ihop, att det finns hyresrätter på östra sidan av ön, valfrihet i boendet. Fortsätta att jobba med att få Hammarö kommun klimatsmart. 

2. Fortsätta göra Hammarö mer jämnlikt, skolan, boendet, att fortsätta jobba med att alla Hammaröbor har möjlighet till egen försörjning. 

3. Jag vill följa skolverkets rekommendationer angående barngruppernas storlek i förskolan och anställa utbildade barnskötare och förskollärare. Jobba för en god löneutveckling samt insatser för att kompetensutveckla vår personal.

4. Jag är emot delade turer och vill fortsätta arbetet med att ta bort dessa. Arbeta vidare med goda arbetsvillkor inom hemtjänsten. 

5. Ja absolut, och det arbetet pågår och det arbetas på det och det är nödvändigt i och med att Hammarö skall bli en fossilfri kommun och för att vi skall vara en attraktiv kommun. 

6. Jag som Socialdemokrat är van att ta ansvar över ekonomin och ekonomi i balans står över allt annat. Skulle det behövas ändras i den kommunala skattesatsen för att få ekonomin i balans är vi beredd att ta ansvar för det. 

7. Med stöd av strandskyddet, och planmonopolet se till att de områden som i dag finns tillgängliga även i framtiden ska finnas tillgängliga för hammaröbon.

8. Vi satsar på en jämlik skola, rustar våra skolor för modern undervisning. Bygger nytt och renoverar befintliga skolor. Med stöd av socioekonomiskt index, tidiga insatser, behörig personal, kompetensutvecklings insatser för att få en jämlik skola bland personal samt politisk styrning för en jämlik skola. 

9. Föreningslivet fyller en viktig funktion på Hammarö och vi ser till att det finns planer och hallar att vara fysiskt aktiva på. Genom ett stabilt föreningsstöd som bl.a kan innehålla utbildningsinsatser för föreningsledare inom jämställdhet och HBTQ. Tillsammans med föreningslivet utveckla idrottsskola i Hammarö kommun. Titta på möjligheten att få in fysisk aktivitet under skoldagen. 

10. Hammarö kommun växer och det är viktigt att att vi växer i lagom takt så vi hinner med infrastrukturen. Vi jobbar intensivt med den och det tänker vi fortsätta med och behöver vi bromsa så kommer vi att göra det för att hinna med.

11. Området har en begränsning och utvecklingen får ske i sakta mak, det ska även finnas en centrumhandel i centrala Skoghall. Vilket vi hoppas utvecklas i och med nya bostäder i centrum byggs och att Hammaröbostäder har förvärvat centrumfastigheterna.

12. Bolagen ägs av hammaröborna och styrelsen ska representeras av politiker. Bland politiker finns en bred erfarenhet.

13. Bonäsudden, Kilenegården och Skage fyr, Hammarö sydspets.

14. Ja.

15. Nej.

 

Solweig Gard

1. En välfärd där hammaröborna får del av den kommunala servicen på lika villkor oavsett kön. Att Hammarö vidareutvecklas till en klimatsmart kommun. 

2. Fortsätta arbeta för en mer jämlik skola och boende. Vidareutveckla vårt arbete inom vård och omsorg samt jobba vidare med att söka skapa förutsättningar till egenförsörjning. Utveckla kollektivtrafiken.  

3. Följa Skolverket rekommendationer för storleken på barngrupper, se till att det finns utbildad personal. Jobba för en god löneutveckling och möjlighet till kompetensutveckling samt att det jobbas med moderna undervisningsmetoder. 

4. Delade turer är något jag är emot och på sikt vill ha bort. Jag vill att vi fortsätter att vidareutvecklar vårt arbete med goda arbetsvillkor inom hemtjänsten och på sikt även kan omfatta våra boenden.

5. Ja absolut, ett arbete pågår och det är ett nödvändigt bidrag för att bli en klimatsmart kommun.

6. Ja, det är helt riktigt att vi har stora utmaningar och de måste vi ta oss an med stort ansvar. Ekonomi i balans är A och O, där prioriteringar är nödvändiga. Behövs en förändring av skattesatsen för att få ekonomin i balans så är vi beredda att ta det ansvaret. 

7. Med stöd av strandskyddet, planmonopolet och en restriktiv hållning i svaren på eventuella  dispensansökan se till att de strandområden som idag finns tillgängliga även finns tillgängliga i framtiden.

8. Arbeta för en jämlik skola med moderna undervisningsmetoder. Bygga nytt och renovera befintliga skolor. Arbeta med tidiga insatser och socioekonomisk index, se till att det finns behörig personal samt ha en politisk styrning för en jämlik skola.

9. Se till att det finns planer och hallar som våra barn och unga kan vara i, grönområden för spontana aktiviteter i närheten av bostadsområden. Stabilt föreningsstöd som kan innehålla utbildningsinsatser för ledare inom bl.a. jämställdhet och HBTQ. Undersöka möjligheter till fysiska aktiviteter inom ramen för skoldagen. 

10. Det är positivt att kommunen växer, men det måste ske i lagom takt så att kommunen hinner med utbyggnad av infrastrukturen. Vi jobbar med detta och vi tänker fortsätta med det. Behöver vi bromsa så kommer vi agera genom planmonopolet för att hinna med utbyggnaden.

11. Området har en geografisk begränsning och utvecklingstakten får ske i måttlig takt med målet att Hammarö även behöver en centrumhandel i centrala Skoghall.

12. Bolagen ägs av hammaröborna och är en gemensam angelägenhet. Styrelsen ska bestå av politiker som fullmäktige utser.

13. Kilenegården och Skagefyr Hammarö sydspets.

14. Ja.

15. Nej.

 

Alexander Johansson Pettersson

1. Att Hammarö blir mer jämlikt. Att det inte spelar någon roll vem du är, var du är i livet eller vilket kön du har – så skall du ha samma chans att lyckas på Hammarö!

2. Arbeta för ökad jämlikhet. Intensifiera arbetet med en ökad folkhälsa och hållbarhet. Fortsätta arbeta för bättre arbetsmiljö i äldreomsorgen och skola. 

3. Göra barngrupperna i förskolan mindre är otroligt viktigt, dels för barnen och personalen. Men också att alla lärare och pedagoger får den tid som behövs med eleverna och barnen i klassrummen.

4. Nej, därför har vi satsat för att ta bort de delade turerna. Samtidigt är det viktigt att personalen själv är delaktig och har inflytande över sitt eget schema.

5. Absolut! För att vi skall kunna bli en hållbar kommun måste vi göra det enklare och bättre att resa kollektivt med tätare turer och tillgängliga hållplatser. Jag vill också se fler turer som går inom ön. 

6. Vi måste prioritera investeringar och ta ett helhetsgrepp över ekonomin. Behövs en förändring av skattesatsen för att kunna genomföra de nödvändiga investeringarna är jag villig att se på det.  

7. Alla skall ha tillgång till vår fantastiska skärgård. Strandskyddet skall värnas, spången från Lillängshamnen skall byggas ut till Mörudden och stränder skall tillgängliggöras. Båtbussar och badbåtar skall utökas under sommaren. 

8. Vi kämpar för en jämlik kunskapsskola där det inte skall spela någon roll vilken skola du går på för att lyckas. Läxhjälp, moderna lokaler, tidiga insatser och resursfördelning efter behov. 

9. Bland annat genom att fortsätta stärka vårt fantastiska föreningsliv, göra spontanidrott mer tillgängligt och utöka antalet timmar idrott i skolan. 

10. Genom en aktiv stadsbyggnadspolitik. Vi äger själv våra planer och måste se till att vi genomför dem i takt med våra investeringar i infrastrukturen. 

11. Ökad tillgänglighet till service är bra för Hammaröborna, samtidigt som jag tror att handel föder handel. Skoghalls centrum skall fortsätta utvecklas och detta tillsammans med handel och fastighetsägare.

12. Våra kommunala bolag är Hammaröbornas bolag – därför är det politiker som är Hammaröbor och är valda av Hammaröbor som skall leda bolagen.  

13. En picknikfilt en sommarkväll på Västra Skagene och/eller en vinterdag på S:t Olofs Gryta – det är nästan att jag får gåshud när jag tänker på det!   

14. Om ekonomin tillåter. 

15. Nej.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.