Sverigedemokraternas topp tre

Foto: CHRISTINE

Anders Ahl

1. Att kommuninvånarna känner trygghet. Inte bara ute på gatan utan även i hemmet.  

2. Låta tjänstemännen utreda exakt vilka onödiga utgifter som kommunen har i dagsläget. Skola, äldreomsorg och liknande kärnverksamhet skall prioriteras.

3. Våra lärare behöver avlastas från pappersarbete och annat som inte hör pedagogiken till. Vi har lagt förslag om att införa lärarsekreterare.  

4. Nej, det är ytterst få som trivs med detta. Vi har lagt förslag om att fasa ut delade turer.  

5. Inte så mycket. Vi har i dagsläget bra kollektivtrafik även om den givetvis kan bli ännu bättre. Det finns i dagsläget viktigare frågor, såsom skolan.

6. Fasa ut avtalen med migrationsverket. Även fasa ut det som inte är kärnverksamhet som t.ex. genuspedagogik.  

7. Se till att använda strandskyddet och att detta skydd följs. Se över och förbättra de populära badställen som vi har. T.ex. Stockholmsudden behöver rustas upp och fräschas till. 

8. Elever med särskilda behov skall få det stöd de behöver. Elever som vill mer skall få de utmaningar de behöver så de inte blir understimulerade. Vi har lagt förslag om en öppen läxstuga dit man kan gå kvällstid för att få hjälp.   

9. Att ha nära samarbete och dialog med idrottsföreningar och handikappförbund. Uppmuntra våra ungdomar att spontant röra på sig eller idrotta. 

10. Genom att börja i rätt ände. Vi måste se över så att nuvarande infrastruktur är synkroniserad med nuvarande och planerad byggnation, innan vi eventuellt bygger ut mer.

11. Centrumhandeln är redan påverkad. I dagsläget vill jag utveckla Nolgård mycket varsamt. Om Systembolaget och Apoteket flyttar från centrum så riskerar Skoghall centrum att dö sotdöden. 

12. Jag ställer mig positiv till att näringslivet i alla fall kan ha en representant i varje bolagsstyrelse. Vi behöver mer dialog och synvinklar i våra styrelser. 

13. Sommar och vinter. Kilenegården. Här finns möjlighet till både rekreation och fysisk aktivitet året om.

14. Ja, i framtiden. I dagsläget måste vi se till så att skolorna fungerar och planeras riktigt.

15. Ja. Denna fråga avgörs främst i riksdagen, men en kommun kan införa ett lokalt tiggeriförbud på vissa allmänna platser. Vi har lagt förslag om att införa detta i vår kommun.

 

Hanna Larsson

1. Trygghet. Vi vill verka för en kommun där människor känner gemenskap och bryr sig om varandra, en kommun där mobbning, diskriminering och rasism minimeras till lägsta möjliga nivå.

2. Verka för att minska antalet personal som blir beordrade. Ingen skall behöva jobba mer än man orkar. 

3. Att de får en lön som motsvarar arbetsbördan. Att de får chans att utveckla sig på sin arbetsplats. 

4. Jag tycker att man ska ha rätten att bestämma själv hur man vill arbeta, men det ska inte vara något tvång att arbeta delade turer.

5. Vi har en bra kollektivtrafik. Skulle behov uppstå så måste vi anpassa.

6. Fasa ut onödig utgifter och satsa på det som är kärnfullt såsom barnomsorg. 

7. Att vi har bra tillgång till båtbussarna och även badbåten. Detta skall bevaras och även utökas om behov finns. 

8. Att alla elever ska ha rätt stöd och anpassning efter deras behov. Detta skall alltid följas upp.

9. Då bör fritidsgården utöka sina öppettider. Kommunen skall även utreda behovet av fler fritidsgårdar.

10. Börja i rätt ände. Infrastrukturen måste harmonisera med dagens byggnation innan vi fortsätter att expandera.

11. Inte så mycket att det påverkar Skoghall centrum negativt.

12. Givetvis, men på villkoret att det är demokratisk balans i styrelsen.

13. Jag tycker om lillängshamnen. Där kan man köpa fisk, äta glass, bada och gå längs bryggan vid lillängsviken.

14. Ja. Jag vill se en simhall i framtiden, men just nu behöver vi prioritera annat först.

15. Ja, för att det har framkommit uppgifter om organiserade ligor som tar en stor del av tiggarnas pengar.

 

Per-Erik Bengtsson

1. Skolan. Den måste ses över både när det gäller byggnader och innehåll.

2. Satsa på närproducerad mat. Bättre för miljön, våra barn, våra bönder. 

3. Högre lön och en bättre arbetsmiljö. 

4. Nej, det ska man inte bli tvingad till.

5. Inte akut . Skola och omsorg måste gå före.

6. Fasa ut onödiga utgifter. Bättre arbetsmiljö som minskar sjukskrivningar och ökar arbetsförmågan.

7. Bevara och utveckla badbåten och båtbussen. 

8. Att alla som behöver skall ha en hjälplärare. Elever med särskilda behov skall få rätt stöd i ett tidigt stadium. 

9. Mer spontanidrott. Mer platser som inbjuder till aktivitet.

10. Att man tar det lugnt med exploateringen på nya områden. Infrastrukturen hänger inte med annars.

11. Det finns en risk att centrumhandeln påverkas allt för negativt om Nolgård byggs ut mycket.

12. Det kan vara bra om det blir en blandning med politiker och näringsidkare i styrelserna.

13. Lillängshamnen och Kilenegården.

14. Kanske i framtiden, om ekonomin är i balans.

15. Ja, detta måste införas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.