Vänsterpartiets topp tre

Foto: CHRISTINE

Lillemor Larsson

1. Mina hjärtefrågor gäller barn och ungdomars uppväxtvillkor. Konkret innebär det att jag vill ha en bra förskola och skola samt att barn och ungdomar har tillgång till ett rikt föreningsliv både vad gäller idrott och kultur. Det är även viktigt att vi behåller den öppna förskolan, familjecentralen och fritidsgården på Mörmo gård. 

2. Jag tycker det är viktigt att vi har en jämlik välfärd. Olika grupper i samhället ska få sina behov tillgodosedda. För mig är det också viktigt att vi intensifierar arbetet med folkhälsa, jag vill skapa förutsättningar för alla att må bra. Ett exempel på det är att jag vill bygga en ny simhall.  

3. Jag vill säkerställa en bra arbetsmiljö med ändamålsenliga lokaler, och att förskollärare får schemalagd planerings- och reflektionstid. 

4. Nej.Vi har påbörjat ett arbete med att ta bort delade turer i ett område inom hemtjänsten, och jag hoppas vi kan utveckla detta till att omfatta all personal. 

5. Ja. Alla ska ha möjlighet att enkelt ta sig till Skoghalls centrum, även från östra sidan. 

6. Jag vill sänka utbyggnadstakten samt tillfälligt höja skatten för att möjliggöra till exempel renovering av skollokaler. Det kommer även krävas vissa neddragningar i den kommunala verksamheten. 

7. Vi ska förhindra att privatisera strandnära mark och jag vill att kommunen köper mark när möjlighet finns för att säkerställa hammaröbornas tillgång till strandytor. 

8. Det är viktigt med välutbildade och kompetenta lärare på alla skolor. Det är även viktigt att vi tänker på hur vi planerar våra bostadsområden, vi behöver blandad bebyggelse för att minska segreationen. 

9. Det är viktigt att vi stöttar föreningslivet så de får möjlighet att ta emot alla intresserade barn och ungdomar. Jag vill också att skolgårdarna planeras så att våra elever lockas till utevistelse. 

10. Jag vill minska utbyggnaden så vi kommer i fas med den kommunala servicen, till exempel gator, avlopp, förskolor och skolor.  

11. Jag tycker inte att vi ska fortsätta utveckla Nolgård eftersom jag vet att det då kommer påverka centrumhandeln.

12. Jag ser ingen anledning att ändra på det regelverk vi har idag. Däremot måste partierna ta sitt ansvar och se till att näringslivet finns representerat. 

13. På sommaren är det Skärgårdsmuséet med kulturbygden. Mörudden är vackert både sommar och vinter tycker jag. 

14. Ja!

15. Nej!

 

Jan-Olof Hesselstedt

1. En gratisfråga: sätt ett tak för invånarantalet på Hammarö och styr planarbetet efter det. Taket kan höjas i framtiden, men nu måste vi komma ikapp med service och infrastruktur.

2. Säkerställa att vi har en jämlik skola i kommunen. Bra lokaler, tillräckligt med välutbildade lärare.

3. Goda skollokaler och bra arbetsförhållanden. Fortsatt satsning på att ha en skola i toppklass – det ger ringar på vattnet och är vårt bästa argument för att man ska söka sig hit! 

4. Vi är emot delade turer. Vi drev det redan i förra valet, men har bara lyckats inom ett arbetsområde. Frågan återstår att lösa. 

5. Ja, den östvästliga länken måste förbättras. På sikt busstrafik ut till Sätterstrand. Det räcker inte med bussar! Jobba på alla plan för att människor skall börja busspendla. 

6. Svaret blir tvådelat. Tak på innevånarantalet och höja skatten under fem år för att komma över utgiftspuckeln som vi har. Nivån? 1 krona tror vi måste till. Vi ville höja redan för fyra år sen, men inga partier ville stödja detta.

7. Det finns gamla synder här, med en annan syn på värdet av tillgång till vattnet. Översiktsplanen är viktig här. Förhindra att mark med vattenkontakt bebyggs och att kommunen är påpasslig när tillfälle ges att förvärva sådan mark. 

8. Likvärdig kvalité på lokaler och välutbildade lärare i alla skolor. Bygga hyreslägenheter med rimliga hyror på öns östra sida, för att minska bostadssegregationen. 

9. Skolan uppmuntrar fysisk aktivitet. Brett stöd till föreningslivet. Värva elever som ambassadörer för olika typer av idrott och en aktiv fritid.  

10. Om infrastruktur är skolor, vägar, vatten och avlopp mm – så måste vi höja skatten tillfälligt under fem år för att besegra kostnadspuckeln vi har framför oss!

11. Svaret är ja, i stort är det färdigutbyggt. Området är rörigt och  för besökare som inte kommer med bil. Centrumhandeln måste ges kommersiella förutsättningar för att bli livskraftig. Det får vi inte med ett expanderat Nolgård.

12. Ja, vi kan inte se hur vi kan ordna det på något annat sätt ur demokratisk synvinkel. Redan idag finns människor från näringslivet i våra styrelser. I flera fall är de tongivande. Det är bra. Partierna måste utse kunniga personer till dessa styrelser även i framtiden. De behöver inte vara ”politiker”.

13. Sommar: Vänern, Vänern, Vänern. 1:a till 4:e strand på Vidön. Vinter: Vänern om det finns is. Kilene och Folkets hus med den fina biosalongen. O, giv oss kalla snövintrar!

14. Ja.

15. Nej.

 

Mirja Snider

1. Integration, som för mig innebär att föra en inkluderande politik som lägger grunden för en mer jämlik kommun. 

2. Se till att alla våra barn och unga får en så bra skolgång som möjligt! Att kunna ge våra unga möjligheten att påverka sitt eget liv genom en bra skolgång är något jag skulle kämpa för. 

3. Säkerställa att vi har bra pedagogiska skollokaler och god arbetsmiljö i skolorna. Lärarnas arbetsvillkor måste förbättras och arbetsbördan lätta genom fler kollegor och genom en minskad administration. 

4. Nej. Kvinnor, som främst jobbar inom vården ska ha ork kvar i kropp och själ efter ett arbetspass, då krävs schyssta arbetsvillkor.  

5. Möjligheten att resa billigt och klimatsmart måste vara ett av kommunens mål. Stadsplanering måste innebära utrymme för kollektivtrafik och turtätheten måste öka på vissa håll. Man måste göra det enklare för invånarna att välja att åka kollektivt, dels genom att påverka sänkta biljettpriser men också genom att göra hållplatserna mer tillgängliga.  

6. Just nu behöver vi införa en tillfällig höjning av skatten för att undvika stora nedskärningar inom välfärden.

7. Se till att strandskyddet efterlevs. Förhindra exploatering vid strandytor då Hammarö är en ö ska alla ha rätt till en sjönära natur. 

8. Genom att behålla våra välutbildade lärare och pedagoger och se till att vi har tillräckliga resurser för särskilt stöd, redan i förskolan om det behövs. Man behöver också påverka hur vi bygger i kommunen, genom att bygga bort bostadssegregation så kan man se till att elever med olika bakgrund möts och då förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen.

9. Kilenegården är en perfekt plats för en massa olika typer av fysisk aktivitet. Här finns plats och möjligheter både för föreningen och för familjen eller kompisgänget. Här kan man träffas och utmana sig själv eller andra inom olika aktiviteter.  

10. Nybyggnationer ska planeras på lämpliga områden, med fördel en förtätning, eller i närhet av befintliga områden, med hänsyn till kommunikationer som finns. Till exempel så ska cykel – och gångvägar samt bussförbindelser alltid vara med vid planering av nya bostäder.

11. Det finns risk att centrumhandeln påverkas. Jag tror inte på en utveckling av handelsområdet, mest pga den ytan den ligger på. Det är för trångt och upplevs inte trafiksäkert för cykel och fotgängare och det är även krångligt att ta sig dit med bil under vissa tider.

12. Jag tror att det är viktigt att man har en bred kompetens i bolagsstyrelser och det är upp till partierna att införskaffa och säkerställa att rätt kompetens finns representerad. 

13. Kilenegården, det är lika uppskattat året om!

14. Ja.

15. Nej.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.