Centerpartiets svar

Dan Eriksson

1. Ja.

2. Att kommunens verksamheter kommer att få mindre pengar att röra sig med. Men att invånarna får mer pengar att röra sig med.

3. Att vi bedriver en långsiktigt hållbar ekonomisk politik. Både vad gäller verksamhet och eventuella byggnationer.

4. Att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram planer för nya lämpliga båtplatser. Sedan behöver inte kommunen i sig vare sig äga eller sköta driften av dem.

5. Vi vare sig kan eller ska begränsa, men vi kan välja var och framförallt hur vi vill att det ska byggas inom kommunen genom våra beslut.

6. Långsiktiga åtaganden där vi bygger infrastrukturen först och husen sen.

7. Verka för långsiktiga stabila kommunala förutsättningar.

8. Koppla ihop de vackra skärgårdsmiljöerna i Lillängshamnen med Klarälvsdeltat.

9. Att vi ska bygga om och till, men med rätt byggnader för Hammarö och Hammaröbostäder.

10. Cykelvägar och deras bristande skyltning.

Margareta Ivarsson

1. Ja, vi planerar en återställning på lite längre sikt, cirka 6-7 år. Om möjligt kan den betalas av snabbare.

2. Vi måste i första hand se till att ekonomin är i balans därför bedömer vi att vårt förslag är ytterst rimligt.

3. Jag tror att svårigheten att bemanna vården och omsorgen blir ytterst besvärlig.

4. Jag tycker inte den frågan hör till välfärdsfrågorna, dock kan kommunen stimulera till privata initiativ.

5. Enligt min åsikt skall den begränsas betydligt. Ökad inflyttning ger ökat behov av samhällstjänster.

6. För varje område som skall byggas måste den frågan utredas, synliggöras och beslut måste fattas om lämpligheten att bygga just där. Jag är orolig för många planer på gång, typ Hälltorp/Nolgård, Jonsbol, Tye, Rud, Bråten med flera.

7. Jag tycker det är viktigt att vi bryr oss och handlar så mycket vi kan på affärerna på Hammarö. Viktigt att får en vi-anda så vi drar åt samma håll.

8. Först och främst skall ett centrum vara inbjudande, vara välvårdat och genomtänkt gällande utsmyckning. Olika aktiviteter är ett måste.

9. Kommunen kan själva inte bygga allt som krävs det finns det inte ekonomi till. Kanske behöver andra investerare bygga mer på Hammarö.

10. Just denna sommar saknar jag allt vad blomsterarrangemang, trivsamma mötesplatser och klippning av grönytor, refuger med mera. Kolla grannkommunen!

Dag Ohlsson

1. Ja succesivt med start 2023.

2. God ekonomisk hushållning.

3. Frukost till elever från årskurs 7.

4. Ökning av privata & kommunala platser för att möta behovet som finns.

5. Nej. Vi behöver ha balans mellan kommunens tjänster och innevånarantalet.

6. Som fråga 5 samt utveckla cykelplanen som finns. Ny Jakobsbergsbro.

7. Korta beslutsvägarna mellan kommun & företag.

8. Efterfråga vad målgruppen för centrum vill. (Utveckla till torghandel typ rekoringen).

9. Utveckla befintliga fastigheter, renovera och bygga om till bostäder.

10. Den tunga lastbilstrafiken som går från skoghallsverken till hamnen när det finns järnväg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.