Insändare: Vänsterpartiet på Hammarö förordar alternativ 1

Vänsterpartiet förordar alternativ 1 i folkomröstningen, dvs en 7 – 9 skola på Hammarö Utbildningscenter, Bärstadsskolan F-6, Hammarlundens skola F-6, Mörmoskolan F-6, Lillängsskolan F-6, samt återuppbygga Götetorpsskolan F-6. Det är det alternativ som bäst motsvarar den skolpolitik vi vill se i kommunen, där vi får möjlighet att bygga ett modernt högstadium med bra resurser att tillgodose olika elevers krav och behov. Med ett gemensamt högstadium kan vi motverka en uppdelning av ungdomarna i kommunen och skapa en likvärdig skola där alla elever når sina mål.

Ett stort problem i den svenska skolan är att likvärdigheten mellan skolorna har blivit sämre och skillnaderna mellan olika skolors resultat ökar. Genom det fria skolvalet har detta förstärkts och det har lett till att elever med olika bakgrund inte möts i skolan. Segregeringen slår rot redan i skolåldern. Vi ser denna utveckling också i Hammarö kommun, även om det ännu inte ser ut som i förorterna i de stora städerna. Vi vill motverka segregering genom ett gemensamt högstadium.

Lärarna är den viktigaste resursen i skolan. Genom en lite större och modern skola blir det lättare att rekrytera duktiga lärare till heltidstjänster och också att kunna upprätthålla undervisningen i smalare ämnen, t.ex. olika språk, idrott och musik. Vi vill att Hammarö utbildningscenter skall ha en inriktning mot kultur och idrott.

De som kritiserar tanken med ett gemensamt högstadium menar att en sådan skola blir alltför stor, man kallar det en storskola. 2020 kommer den nya skolan ha cirka 660 elever och det kan öka till cirka 740 elever 2025. Vi ser inte det elevantalet som särskilt problematiskt, snarare finns det fördelar, som vi framhållit. Vid ombyggnaden kan man också anpassa skolan så att man på ett smart sätt avgränsar olika delar, t.ex. med separata entréer. Hammarlunden beräknas för övrigt ha totalt 850 elever om man summerar från förskoleklass till årskurs nio 2018 och fler lär det bli de kommande åren, upp mot 1000 elever längre fram om man väljer spåret med F6 och 7 – 9-skola på denna plats. Är inte det en storskola?

Blir det långa resor och krångliga skolskjutsar, en annan invändning. Hammarö är litet, avstånden små. Redan idag skjutsas elever till olika skolor i kommunen. Det kommer kanske öka något, men inte mycket. Säkra cykelvägar finns och de kommer att förbättras.

Ett kluster av möjligheter
Om man tar fasta på möjligheter istället för problem så innebär den större skolan att likvärdigheten ökar och vi får möjligheter till en bra och bredare undervisning. Skolan kommer också finnas i ett ”kluster” där man har tillgång till fotbollsplaner, ishall, gymnastikhall med hoppgrop, Hammarö Arena, fritidsgård med musikhus, upplyst motionsspår, tennishall, kommunbibliotek och Folkets hus, med en biosalong. På några års sikt kan vi också räkna med en simhall i närheten. Att majoritetens förslag är 150 miljoner billigare gör inte saken sämre.

Tar vi återigen fasta på möjligheter så kan vi se att ett gemensamt högstadium kan bli ett litet steg av frigörelse för eleverna när de når årskurs 7, ett spännande steg ut i livet inför nästa steg – gymnasieskola i Karlstad eller ännu längre bort. Så kan man se det istället för att flagga för otrygghet och problem med att flytta till en skola tre kilometer bort från den gamla.

Målet är att högstadiet på HUC skall bli en mönsterskola i Värmland och Sverige. Där ligger ribban! Vi vill gärna berätta mer om detta och tillsammans med skolledare, lärare, föräldrar och elever utforma den nya skolan. En spännande utmaning!

Vänsterpartiet på Hammarö

Jan-Olof Hesselstedt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.