Insändare

Parkbänk vid en gångbana. Lummig miljö.

Insändare: På Hammarö silar man mygg och sväljer kameler!

På Kommunstyrelsen den 19/8 togs ett beslut om en ny skola på Götetorp. Den beräknas kosta 179 miljoner och blir dyrare än Bärstaskolan. Det är inte så lite märkligt att man bygger en ny och dyr skola som ligger några hundra meter från en annan låg och mellanstadieskola (Mörmoskolan). Ännu mera märkligt är det med tanke på kommunens ekonomi…

Read More

Månadens ris

Utanför min port vid Regnbågen hade jag en spann med blommor och en prydnadsgroda gjord av lergods. Den var cirka 30 centimeter hög, grön med blommor. I september försvann grodan, och jag är ledsen över detta. Det finns endast ett exemplar av denna, köpt av en hantverkare på Orust. Har någon sett den eller vet…

Read More

Insändare: Vänsterpartiet på Hammarö förordar alternativ 1

Vänsterpartiet förordar alternativ 1 i folkomröstningen, dvs en 7 – 9 skola på Hammarö Utbildningscenter, Bärstadsskolan F-6, Hammarlundens skola F-6, Mörmoskolan F-6, Lillängsskolan F-6, samt återuppbygga Götetorpsskolan F-6. Det är det alternativ som bäst motsvarar den skolpolitik vi vill se i kommunen, där vi får möjlighet att bygga ett modernt högstadium med bra resurser att…

Read More

Insändare: Har Hammarö ”råd” att inte bygga ett högstdium?

Den tionde december är det folkomröstning om vi skall ha ett eller två högstadier på Hammarö. Det är viktigt att alla som kan, går och röstar så att det blir ett tydligt utslag av folkviljan. Orsaken är att det skiljer betydligt i kostnader och kvalitet mellan förslagen. Ett högstadium ger en betydligt bättre skola för alla elever till en…

Read More

Insändare: Ett år till nästa val

Hammarö Centerkrets har under de senaste två mandatperioderna varit speciellt fokuserade på äldrefrågorna. Mandatperioden 2011-2014 hade C ordförandeskapet i Socialnämnden. Vi var då med att besluta och färdigställa ett Trygghetsboende i Lillängshamnen. Under samma period togs ett inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige att bygga ett nytt äldreboende för att ersätta Gunnarskärsgården. Det håller idag på att uppföras…

Read More