Kristdemokraternas svar

Kenth Carlsson

1. Ja, vi har lagt en budget och plan tillsammans med M och L för att återställa helt på tre år.

2. Att vi måste se över hela den kommunala organisationen och arbetssättet så att så mycket resurser som möjligt går till våra kommuninnevånare.

3. Den långsiktiga planeringen av Hammarös utveckling.

4. Kommunen ska arbeta aktivt enligt förslagen i ”lokaliseringsutredning hamnar” från 2015 för att stödja de båtklubbar och privatpersoner som vill utöka och etablera hamnar. Lämpliga områden är
i första hand Bärstaviken, Lunnaparken och utökning av Sörvikshamnen. Kanske en båthamn specifikt för elbåtar vid Lunnaparken i anslutning till den kommande solcellsparken! Kommunala bryggor ska undvikas, det sköts bäst av båtklubbar. Ett båtråd kan med fördel etableras igen. 

5. Nej, men vi ska växa med omsorg, vara rädd om våra grönområden men inte sluta att utveckla ön. Södra delen ska fortsatt fredas från exploatering. Tillgången på bostäder styr inflyttningen. Den planeringen styrs av kommunen.

6. Genom en god samhällsplanering! Vi inrättade ett samhällsbyggnadsutskott 2019 för att ha järnkoll på detta, men det har styrande majoritet tyvärr valt att ta bort.

7. Satsa mer på den kommunala näringslivsfunktionen och erbjuda attraktiva tomter/platser för företagen. Se hur andra kommuner har gjort!

8. Engagera fastighetsmarknaden att bygga nytt på Pekås-tomten, bostäder, affärer, restaurang på översta våningen. Trygghetsskapande åtgärder efter behov. Alla ska känna sig trygga i Skoghalls centrum avsett tid på dygnet.

9. Aktualisera bostadskön årligen. Vid behov bygga fler hyresrätter.

10. Ja, att vi lever kvar i en högskattekommun! Hammarö har alla förutsättningar att vara en lågskattekommun, men för svag styrning under många år har lett till att vi har den elfte högsta kommunalskatten i Sverige. Det är skamligt!

Petra Weström

1. Ja det är oerhört viktigt att säkerställa att skatten sänks/återställs. Det finns en återställningsplan som utarbetats med L och M.

2. Att det är ännu viktigare att prioritera, rätt resurs på rätt plats och inga riskprojekt. Öka digitaliseringen, vi släpar efter. Det måste gå snabbare. Kan andra kommuner hålla kvalitet med lägre kostnader så kan vi. Våra overheadkostnader* idag är alldeles för höga, det sticker ut gentemot jämförelsekommuner.
*kostnader för administration, bokföring, lönehantering mm.

3. Att vi strävar att bli Sveriges friskaste kommun genom att minska psykisk ohälsa och utanförskap. Det börjar med barnen! 

4. Det kan jag inte ge ett svar på, jag är främst en kvinna på cykel. En lösning vore att privatpersoner hyr ut en plats om de har en egen brygga.

5. Ja kanske under några år så att infrastrukturen och den kommunala servicen hinner stabiliseras.

6. Jag vill åter inrätta ett samhällsbyggnadsutskott som genomtänkt kan arbeta riktat mot infrastruktur och Hammarös utveckling. Vi ska ständigt lära av de jämförelsekommuner som finns och dra nytta av den kunskapen.

7. Småföretag är väldigt viktiga i en kommun för livskraft och trygghet. De ger liv på Hammarö därför måste vi uppmuntra småföretagare att etablera sig här. Jag vill att det går snabbare att få svar när företag söker lokal, näringstillstånd och bygglov etc. 

Det ska inte vara krångligt att starta företag på ön, det ska vara tydligt vart småföretagare ska vända sig och regelverken kan och skall förenklas! Vi behöver vara frikostiga med bra lokaler och bra förutsättningar, vi måste öppna ögonen för goda idéer och våga satsa på saker som är utanför boxen.

8. Jag vill se mjukare former och linjer, inbjudande sittytor, kanske en grön kulle och det vore fint och få in lite vattenblänk. Man kan göra Pekås till en skatehall med en konsthall i anslutning där olika generationer skulle kunna mötas. Det är viktigt med bra belysning i en kommun, den ska vara upplysande och ändå trygghetsskapande. Området utanför Arianns ska inte vara bilparkering helt utan ha en mer parkliknande torgkänsla som inbjuder till arrangemang och happenings.

9. Jag ser positivt på att Gunnarskärsgården omvandlas till smålägenheter.

10. Att vi har Sveriges elfte högsta kommunalskatt och är en höginkomsttagarkommun samt och att vi är en attraktiv skärgårdskommun som saknar sjönära attraktioner och verksamheter som drar hit turismen.

Mattias Wiker

1. Ja!

2. Konsekvenserna är svåra att förutse, det varierar mycket beroende på valresultatet och de efterkommande förhandlingarna som krävs för att få till en majoritet. I stora drag handlar det om att effektivisera de kommunala förvaltningarna och att prioritera hur resurserna spenderas.

3. Den psykiska ohälsan kryper ner i åldrarna och när vi idag ser att det redan påverkar barn som går i lågstadiet finns ett ringande behov av att det förebyggs i tid.

4. Båtplatser är ett behov som funnits under en längre tid och ökat i takt med antalet kommuninvånare. Kommunen behöver stödja båtklubbar att antingen bygga ut befintliga hamnar eller etablera nya på lämpliga platser.

5. Ja, vi kan inte tillåta mer inflyttning än vi har kapacitet för. Vi kan inte växa okontrollerat med avseende på att bevara grönytorna på vår fantastiska ö. Dessutom ska vi inte växa ur vår infrastruktur. För- och grundskolor samt äldreboenden måste växa i takt med byggnationen av bostäder. 

6. I förra valet använde Kristdemokraterna sitt inflytande för att få till ett utskott för samhällsplanering. Tyvärr överlevde utskottet inte dolkstöten. Det är av största vikt att utforma samhällsutbyggnaden så den blir planerad i sin helhet och inte blir ett lapptäcke.

7. Enligt SKR ligger kommunen på 175:e plats när det gäller företagsklimatet. Det finns många goda råd att hämta från de som kommit längre i sitt arbete. Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt.

8. Ett levande centrum kräver att de tomma lokalerna fylls med varierade butiker och restauranger. Hammarö har idag en stor fördel med fria och närliggande parkeringsmöjligheter mot centrala Karlstad och det är något som bör utnyttjas. Det kräver också en vilja från kommuninvånarna att stödja sina lokala handlare för att det ska bli en möjlighet.

9. Kristdemokraterna har på riksplanet föreslagit att införa startlån för hushåll som är förstagångsköpare och dessutom ett smart bosparande för unga, vilket skulle lätta på bostadsköerna. Sannolikt kommer det även behöva byggas fler hyresrätter. 

10. Ja, alla pengar som måste användas till att åtgärda klotter och förstörelse. Vilket slöseri på våra gemensamma resurser, det kunde gå till mycket bättre ändamål! 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.