Liberalernas svar

Peter Johansson

1. Ja det gör vi. Beslutet i kommunfullmäktige var att skattehöjningen var temporär, och att skatten skulle återställas. Därför har vi i våra budgetar lagt förslag med utrymme för en sänkning av skatten.

2. Vi kommer främst att fokusera på de verksamheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla medborgarna, som till exempel skola, barn- och äldreomsorg, socialtjänst, planfrågor och infrastruktur. Genom att fokusera på kärnverksamheten i första hand så blir konsekvenserna för den enskilde medborgaren små.

3. Det är ekonomin för kommunen. Vi måste prioritera de saker som kommunen ska ansvara för och inget annat.

4. Kommunen driver inte egna båtplatser. Men vi ska stödja och uppmuntra entreprenörer som har idéer och förslag för hur en utökning av antalet båtplatser kan bli verklighet.

5. Vi ser positivt på inflyttningen till kommunen, då det är en förutsättning att klara av kommande åtaganden för kommunen. Men vi måste växa smart och med omsorg om de invånare som redan bor här. Därför arbetar vi kontinuerligt med att se på vilka alternativ som är bäst ur ett expansionsperspektiv.

6. I första hand ska vi bygga där vi gör den mest kostnadseffektiva investeringen för erforderlig infrastruktur. Varje område som ska bebyggas behöver redovisa vilka kostnader och intäkter kommunen har för byggnationen, och vilka alternativ som finns.

7. Vi är en liten kommun och har stora möjligheter att vara snabba och effektiva i företagsfrågor. Det är en konkurrensfördel mot större kommuner i vår närhet. Vi måste säkerställa att vi uppfattas som att det är så i praktiken också.

8. Den viktigaste frågan är att öka kundunderlaget till butikerna i centrum. Det är något som är på gång genom att fler bostäder byggs nära centrum. Ökat kundunderlag ger ökad service i centrum, som i sin tur gör Skoghall centrum mer attraktivt.

9. För att minska en bostadskö måste man bygga bostäder. Det är en fråga vårt bostadsbolag Hammaröbostäder arbetar kontinuerligt med, för att se på möjligheterna för det. Men vi måste även vara positiva till andra aktörer som vill bygga bostäder i kommunen, då det gagnar alla Hammaröbor.

10. Ekonomin är en fråga som styr allt i kommunen. Det finns en potential i den kommunala verksamheten att bli mer effektiv, och fokusera på kärnverksamhet först. Det vill jag arbeta med och förändra till det bättre.

Michael Hamberg

1. Ja, det är en självklarhet för mig. Det är inte ok att vi har den fjärde högsta kommunalskatten i Sverige. Jag vill vara med och se till att kommunen ändrar sin kultur, att börja effektivisera verksamheten så att väljarna får mesta möjliga värde per skattekrona och skapa utrymme för fler skattesänkningar i framtiden.

2. Hammarös innevånare får mer pengar över i plånboken, eller på bankkontot. Egentligen ska inga synbara konsekvenser synas eftersom vi av-ser att genomföra en god ekonomisk hushållning av våra gemensamma skattepengar. Vi politiker måste ta ett större ansvar för ekonomin än vi tidigare gjort genom att ställa högre krav på oss själva.

3. Jag tänker främst arbeta för att få till ett nytt trygghetsboende med personal.

4. Jag ser gärna privata initiativ likväl som kommunala när det gäller nya båtplatser. I Hammarö kommun pågår ett planeringsarbete för 80 båtplatser på Rud. Vi hoppas att planerna kan genomföras.

5. Nej, inte mer än de eventuella begränsningar som finns i den godkända översikts- och handlingsplanen.

6. Utbyggnad eller förtätning ska, med fördel, ske i närheten av befintlig infrastruktur. Detta för att
göra det så billigt som möjligt för kommunens skattebetalare, generellt, och för fastighetsägarna.

7. Företag skapas av privata initiativ och kommunen har redan samarbete med Nyföretagarcentrum som hjälper befintliga och nya företagare. Att få råd och hjälp av Nyföretagarcentrum är gratis.

8. Genom att arbeta för att det byggs mer attraktiva bostäder i närheten av centrum. Fler presumtiva kunder, som bor där, skapar möjligheter för fler företag som kan erbjuda sina produkter och tjänster.

9. Det kommer att behövas hyres- och bostadsrätter på Hammarö samtidigt som det byggs en hel del just nu. Vi hoppas att det på sikt ska innebära att trycket på bostadskön ska minska.

10. Nuvarande styre som saknar en ordentlig ekonomisk styrsel och hushållning. Vi borgerliga vill göra allt för att återställa skatten och samtidigt behålla den service vi ger innevånarna i Hammarö.

Annika Larsson

1. Hammarö kommun har idag ett av Sveriges högsta kommunala skatter. Jag anser att det är tvunget med en skatteåterställning som ska ske genom en god ekonomisk styrning både på kommunnivå och nämndnivå. 

Ofta tänker man att besparingar ska ske genom att skära ner och sänka kvalitet men min tanke är att man ska tänka smartare och effektivare. 

2. Konsekvensen är att hammaröbon kan få lite mer kvar i sin plånbok.

3. Att var och en ska få ha inflytande över sin omsorg och boende med ett ökat brukarinflytande som utgår från det unika hos varje människa.

4. Det finns ett pågående planeringsarbete hos kommunen där man tittar på att bygga 80 nya båtplatser på Rud.

5. Nej, översiktsplanen och genomförandeplanen ska följas.

6. Att man följer besluten i översiktsplanen. Vi ska
bygga enligt de tagna beslut och förtätning av byggnation och nybyggnation ska ske i närhet av befintlig infrastruktur.

7. Jag är för företagande och anser att Hammarö och Sverige inte klarar sig utan företagare. Det är dock inte kommunens uppgift att skapa företagande utan det är invånarna som ska göra det.

8. Tilltalande bostäder, god tillgänglighet med bra parkeringsplatser och bra bussförbindelser. Detta kan skapa möjlighet för fler företagare att öppna butiker och annan verksamhet.

9. Jag är gynnsamt inställd på att delar av Gunnarskärsgården planeras för bostäder men fler hyresrätter behövs.

10. Eftersom jag hör till nuvarande opposition är det ingen hemlighet att jag önskar nytt styre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.