Sans o Balans svar

Anders Ahl

1. Ja men på lång sikt. Det går förmodligen inte att återställa kommande mandatperiod med tanke på skuldbelastningen som kommunen har mycket tack vare den stora inflyttningen.  

2. Skattenivån blir kvar kommande år, men samtidigt hjälper hammaröborna till att bemöta den enorma räntesmäll som kommer att drabba kommunen. Likaså får kommunen även lättare att börja amortera år 2025. När skatten väl börjar sänkas skall detta i första hand ske genom att skära ner på ledningen. Även genom mindre konsulter, sänkta arvoden samt att dra ner på partistödet.

3. Att stoppa exploateringen av Hammarö och dämpa inflyttningstakten. Rädda så många naturområden som möjligt från den stora inflyttning som är planerad och kommer att planeras.   

4. Det blir svårt att ordna fler båtplatser i Lillängshamnen. Men t.ex. på Rud finns möjligheter. Jag vill uppmuntra till privata initiativ. Förutom på Rud borde det finnas möjlighet att bygga ut hamnen nedanför Bärstad och vassarna väster om vägen ut mot Tye.

5. Verkligen, speciellt om vi pratar om inflyttning till helt nybyggda bostäder vilket leder till befolkningsökning (Att bostäder byter ägare är en annan sak). Vi har redan passerat gränsen för vad infrastrukturen är planerad för. Planeringen bör utgå från att man sätter ett rimligt tak exempelvis för hur många kvm natur/grönområde det skall finnas per invånare. Öns yta är ju en begränsad tillgång. Vi måste acceptera att det inte går att göra motorvägar och parkeringsplatser av ön.

6. I ena änden stoppa beviljandet av nya bostadsområden. Även se över om kommunen kan ändra nuvarande detaljplaner för att minska antalet tillåtna bostäder. I andra änden göra en långsiktig plan för göra nuvarande vägar anpassade. Vi måste planera innan inflyttning sker istället för tvärtom som det är idag.

7. Verka för billigare hyror i lokalerna som handhas av Hammaröbostäder. Smidigare och snabbare handläggning. Frågan om vad som är bra för kommunen eller inte, vad gäller företag, är i behov av utredning. Därför vill vi verka för att kommunen utreder hur olika typer av företag bidrar till kommunens utveckling och vilken miljöpåverkan det har.

8. Gamla Pekås måste rivas. Här skulle det kunna vara lite hyresrätter eller torgyta. Även enklare saker kan höja trivseln i centrum såsom mera blomster, sittmöjligheter eller en ny anslagstavla. Jag ser gärna att det görs en utredning vad hammaröborna vill se i centrum.

9. Bygga lite mer hyresrätter men då i eller i anslutning till Skoghall centrum för att exploatera så lite natur som möjligt. Även ett nytt trygghetsboende för äldre eller bostäder för 55+ skulle underlätta trycket på bostadskön. Även privata företag kan bygga. Men, inga höghus och inget mer byggande i Lillängshamnen. Vi måste tänka på att även ha en sansad inflyttning i eller utanför Skoghall centrum.

10. Att kommunen ännu inte har en rullstolsgunga. Det är skamligt att en sådan enkel och viktig sak inte har byggts i Hammarö. Detta skall ordnas så fort som möjligt!

Liv Andersson

1. Nej, det är inte läge för skattesänkning den närmaste framtiden då kommunens skulder bara växer och växer. 

2. Det innebär att vi kan spara mer pengar för att beta av skulder i framtiden, vilket är bättre på lång sikt. Tyvärr innebär det även att våra invånare fått leva med den höga skatten ett tag till.

3. Att få upp Hammarö på skolrankningen igen. Vi låg etta en gång i tiden.

4. Jag tycker inte frågan är relevant då vi har viktigare saker att tänka på. Men jag anser inte att vi kan ha fler båtplatser i Lillängsviken.

5. Absolut. Vi behöver se till att de som bor på Hammarö på ön kan ta sig in och ut från vår ö utan att behöva hamna i trafikstockning. Samtidigt måste vi vara rädda om de naturområden som finns kvar.

6. Dämpa inflyttningen och börja se över bostadssituationen. Se över både vägar och cykelbanor så de är planerade för kommande bostäder.

7. Sänkta hyror för affärslokaler. Göra Skoghall till ett centrum dit folk vill åka och handla.

8. Riva gamla Pekås och gör ett stort fint torg av de två separerade torgen som nu finns. Ta bort blomlådorna som avgränsar butikerna med torget.

9. Bygga hyresrätter specifikt för barnfamiljer, d.v.s. större lägenheter, vilket kommer att leda till att mindre lägenheter kommer att bli tomma när trångbodda barnfamiljer flyttar till de nybyggda större lägenheterna. Rimliga hyror är ett måste. Vi måste fråga de boende hur de egentligen önskar att bo.

10. Att Hammaröbostäder, som går med så stor vinst, rustar och fräschar upp de lägenheter som idag är i bedrövligt skick. 

Bernt-Olof Karlsson

1. Kommunen skall ha som mål att sänka skatten, men det blir svårt inom en nära framtid. 

2. Invånarna får mindre i plånboken men kommunen får större möjlighet att spara till det som behövs i framtiden. T.ex. skolor eller vägar. 

3. Att kategoriskt säga nej till en sammanslagning med Karlstad. Vi måste se till att sköta vår egen kommun. Vid en sammanslagning skulle vi dra det kortaste strået på lång sikt. 

4. Båtplatser kan lösas. Bara i Skoghallsådran står det 25 personer i kö. Där finns plats för uppemot hundra båtplatser. Detta går att lösa genom samarbete mellan kommunen och föreningen.

5. Ja. Speciellt den inflyttning som drabbar naturområden. 

6. Ge i uppdrag till tjänstemännen att ta fram en plan med målet att infrastrukturen skall ligga i samklang med inflyttningen. 

7. Billigare affärslokaler hos kommunens fastigheter. Bättre dialog med näringslivet. Se över om kommunens hemsida kan bli mer företagarvänlig. 

8. Riv gamla Pekås. Bygg nya bostäder nära busscentralen och gärna med affärslokaler i bottenvåningen och parkeringshus i källaren. Resten av ytan görs till ett fint pyntat torg. Gärna med en yta där det kan finnas en skridskobana på vintern. 

9. Bygga nya hyresrätter men då i eller nära Skoghall centrum. Men inte i Lillängsviken. 

Gärna ett trygghetsboende för äldre i centrum. Detta skulle avlasta bostadskön.

10. Att kommunen inte gör mer åt drogsituationen. T.ex. nattsök med narkotikahundar i skolor och andra lokaler. Även testa avloppsvattnet för att påvisa droger. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.