Sverigedemokraternas svar

Mats Hagström

1. Absolut! Vi är nu en högskattekommun och här ska inte en kommun som Hammarö ligga. Skatten ska återställas så snabbt som möjligt och detta är endast möjligt om medborgarna väljer att rösta bort sittande majoritet som inte har några planer på att återställa kommunalskatten i närtid. Först och främst så ska inte våra skattebetalare betala mer i skatt än de behöver. Det styrande vänsterblocket ger ökad budget till våra förvaltningar utan att ställa krav. Vi kan sänka skatten med bibehållen service om man ställer högre krav och följer upp förvaltningarnas verksamhet på ett bättre sätt.

2. Konsekvensen blir bibehållen service, men flera tusenlappar extra för varje skattebetalare varje år att lägga på annat än skatt.

3. Min absolut viktigaste fråga är att få ordning på ekonomin och börja ställa krav på förvaltningarnas verksamhet. Man kan inte jobba vidare som man alltid har gjort, man måste effektivisera sin verksamhet och det ansvaret ligger på förvaltningsledningarna.

4. Kommunen ska inventera möjliga platser för etablering av nya båtplatser. När detta är klart kan privata aktörer och/eller föreningar anmäla intresse för att bygga båtplatser. Kommunen ska samarbeta med de aktörer som väljer att bygga platser men kommunen ska inte finansiera eller driva en sådan etablering.

5. Vi ska inte begränsa inflyttning till Hammarö. Vi är en fin kommun och givetvis ska vi välkomna de medborgare och företag som väljer att flytta till kommunen.

6. Fortsatt utbyggnad av kommunen ska ske med hänsyn till naturen och tillgänglighet till kommunal service. Ett stort fokus ska ligga på planering så att infrastruktur och annan kommunal service följer hand i hand med utbyggnaden av kommunen.

7. Det är viktigt att vi har en tät dialog med lokala företag. Genom att samtala så får vi också en bättre bild av vad vi som kommun kan göra för att underlätta för företagandet. Våra lokala företag är en viktig del av vår kommun och de ska känna sig sedda och förstådda.

8. Jag vill att det ska ges möjlighet till fler butiker i centrum. De få lokaler som idag finns ska inte upplåtas till kommunal verksamhet utan lokalerna ska främst användas till privata företag.

9. Jag vill inte se någon förtur till bostäder inom Hammaröbostäder. Om kommunen slutar att ge förtur till flyktingar och andra samhällsgrupper som inte regleras av gällande lagar, så kommer bostadskön automatiskt att minska.

10. Jag stör mig på det politiska styret i kommunen. Vår kommun har misskötts under så lång tid av nu sittande vänsterblock. Det vill jag akut ändra på genom att våra medborgare väljer att rösta bort sittande majoritet vid valet nu i september.

Andreas Vincent

1. Ja, allra minst, helst även en sänkning till under den tidigare nivån, vi som både parti och kommun tänker arbeta med målet att skydda invånarna och i dagsläget är hotet mot privatekonomim stort. Vår ledstjärna måste vara att ingen ska behöva gå från hus och hem för att de inte längre har råd att bo kvar, genom att bli en attraktiv kommun med rimiligt skattetryck så hjälper vi även till att skydda människors investering i hemmet mot prisras på bostadsmarknaden.

2. Förhoppningsvis så få som möjligt, första prioritet är ju så klart att ta reda på vart de svarta hålen för skatte-pengarna finns, för som vi nu alla sett och fått betala dyrt för, att inte ha koll betyder att vi istället måste skuldsätta oss och bygga nytt i onödan. Efter det får vi se, men som företrädare för väljarna måste vi alltid väga vad vi vill kunna erbjuda gentemot vilka konsekvenser det får för de som redan har svårt att klara sin ekonomi.

3. Minska bidragsberoendet på ön genom positiv stimulans, skillnaden i kostnad mellan familjer och företag som kan stå på egna ben gentemot bidragsberoende är astronomisk, både som inkomstkälla för kommunen och ett minskat behov av byråkrati.

4. Den frågan överlämnar jag till mina partikamrater som är mer insatta i hur systemet fungerar, mitt bidrag i det ärendet kommer bli natur- och miljöaspekten av det hela.

5. De som har råd att flytta hit och önskar bo här ska givetvis har rätt att lägga bud på hus och lägenheter som finns tillgängliga.

6. Precis som man måste andas ut för att kunna ta ett nytt andetag måste man ibland ta en paus i utbyggandet för att hinna ikapp med infrastruktur utan att överanstränga kommunens budget och kapacitet.

7. Första steget blir att se över kostnad för hyror av lokaler, därefter transporter och personal vad kommunen kan göra för att underlätta för existerande företag, även byråktain runt nystart ska minskas, om det nu låter sig göras.

8. Snart är valet över så Socialdemokraternas valaffisher och -stuga försvinner snart, så jag ser det som ett självlösande problem.

9. Genom att se till att kösystemet fungerar som det ska, den som står först i kön blir först betjänad och se till att ingen inflyttare smiter före.

10. Det är dags att få ett slut på meningslös och dyr signalpolitik. Vindkraftparker kommer väl främst till minnes.

Mathias Nilsson

1. Ja i samband med krav på att effektiviseringar har genomförts och efterlevs, prioriterade områden för kommunens budget blir skola, vård, äldreomsorg och främja företagsetableringar på Hammarö.

2. Vi ser stora möjligheter med en effektiv kommunal verksamhet där man inte finansierar verksamheten med att skuldsätta sina barn och barnbarn. Vi i SD Hammarö prioriterar skola, vård och omsorg. Vi vill utveckla vår ö mot en mer ekonomisk självständig och trygg ö.

3. Vi måste främja så att fler får det bättre genom fri-göra människors resurser och tillgångar och att våra kommuninvånare får behålla sitt förvärv då stora delar av alla kostnadsökningar har skett genom skattehöjningar och andra politiska beslut.

4. Göra kommunen mer inställsam mot privata initiativ som är villiga att utveckla ön. Vi, SD Hammarö ser stora möjligheter med att vara en skärgårdskommun och vi vet vårt attraktiva läge när vi har Sveriges största sjö runt omkring oss. Det bästa socialisterna kunde hitta på var ett museum som är skattefinansierat och där kommunen konkurrerar ut den privata bostadsmarknaden med skattemedel. Socialister som styrt en kommun i nästan 100 år, försöker sig på företagsamhet, den visan har spelats förut på Hammarö och den skivan är väldigt repig.

5. Vi ser personlig frihet som något väldigt viktigt och tänker inte begränsa den friheten på något sätt.

6. Vi vill bygga på redan hårdgjorda ytor i centrumkärnan, där finns redan infrastruktur. men behöver då dimensioneras efter att byggandet expanderar, en naturlig process för alla kommuner. Bibehålla så mycket av naturområden som möjligt.

7. Man kan privatisera kommunala verksamheter, man kan sänka skatter som gör kommunen mer attraktiv för företagare och ökar deras konkurrenskraft men framför allt godkänna önskemål om att företagare får de tillstånd som behövs för att bedriva affärsverksamhet.Låt företagarna vara företagare och ge tillstånd!

8. In med företag, ut med kommunala aktörer, bygg bostadsrätter med fin utsikt centralt, modernisera lokaler efter behov som gör dom attraktiva. De hyresbostäder som socialist majoriteten köpt med skattemedel i centrum är inte en hållbar utveckling, det vet vi!

9. Främja ekonomisk tillväxt hos kommuninvånarna så att de har råd att finansiera sitt eget boende och även titta på upplåtelse av mark för privata aktörer att bygga mindre och enklare bostäder för eventuell uthyrning eller försäljning.

10. Vi behöver bygga vår framtid idag för våra barn och barnbarn, när jag ser de styrande politikerna i alliansen och i socialistblocket ser jag gårdagens politiker med gårdagens lösningar. Om väljarna tror på gårdagens fadäser så undrar jag vad väljaren förväntar sig, Vi SD Hammaraö har framtidens politik, framtidens utsikter och framtidens utveckling med oss, nu ber vi väljaren att gå med oss och att vi går med kommunens invånare vägen framåt tillsamman, oavsett hudfärg, etnicitet eller om man har en brytning som jag från den östra sidan av Sverige, vägvalet framåt handlar om att tro att vi kan göra Sverige bra tillsammans igen. SD Hammarö går en annan väg, en väg som inte bara är bättre utan den är riktigt bra för alla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.