Dag: 16 december 2014

Vi träffar Linda Lustig

Hemma är Stockholm. Och lika mycket hemma är Hammarö med föräldrarna, syskonen och alla gamla kompisar. HammaröNytt har träffat Linda Lustig (tidigare Kjellén) som bland annat berättar om tur och otur samt vikten av att hålla sig kvar vid en fast anställning. Uppväxten skedde på ett otal olika adresser på Hammarö. Mer exakt: Hälltorp, Mörmogärdet,…

Read More

Triss i damer tar över kommunen

Tre kvinnor, samtliga 40-talister, och alla med lång politisk erfarenhet. Olikheterna då? -Vi representerar tre olika partier och det kommer att märkas, men det är inget som ska störa vårt samarbete eftersom politik går ut på att kompromissa, menar Siw Gidlöf om det nya rödgröna som ska styra Hammarö de kommande fyra åren. När rösterna…

Read More

Konsertpengar skänks till Kulturskolan

Den enes död, den andres bröd, heter det. Hammarö Konsertförening lägger ner och skänker föreningskassan till Kulturskolan. Hammarö Konsertförening startade 1972. Under 2001-2008 låg verksamheten nere. Och under de senaste åren har verksamheten gått på sparlåga, för att helt läggas ner förra året. Kvar i kassan fanns 42 000 kronor. – Vi har hela tiden…

Read More

Option på köpt och given mark

År 2002 gjorde Hammaröbostäder ett markbyte med Hammarö kommun. Med ett motkrav, som först nu har uppfyllts – förutsatt att bolaget börjar bygga under de kommande två åren. Det gamla markbytet gällde ett 2,6 hektar stort område på Jonsbol där Jonsbolshemmet tidigare låg som övergick i kommunal ägo, och Hammaröbostäder tog över marken kring de…

Read More

160 båtplatser planeras vid Trumman

Det finns ett trängande behov av båtplatser i kommunen. En möjlig lösning är att göra plats vid Trumman. Platsen har redan setts ut; strax väster om utfartsvägen mot Trumman, innan sommarstugeområdena. Idag är området nästan helt igenväxt med vass. Planen är att bevara så mycket som möjligt av vassen och anlägga sex bryggor med totalt…

Read More

Fler tåg och färre lastbilar

Driften av det nya renseriet för två år sedan har medfört en rad positiva effekter ur både miljö- och kostnadssynpunkt för Skoghalls Bruk och Stora Enso Skog. Antalet tågtransporter med ved och köpflis har fördubblats. Samtidigt har antalet lastbilstransporter till bruket halverats. Två tredjedelar av Skoghalls Bruks vedleveranser kommer numera på tåg. Veden som levereras…

Read More

Anna fick vitsippspriset

Årets Vitsippspris gick till Anna Kramer på The Dressingroom. Utdelningen skedde lördagen den 29 november av Mattias Joelsson, ny gruppledare för Kristdemokraterna på Hammarö, som överräckte ett glasfat av konstnären Kerstin Carlsson Gullvert samt ett inramat diplom med följande motivering: ”Anna Kramer tilldelas 2014 års vitsippspris för sitt stora engagemang för ett företagsamt Hammarö. Anna…

Read More

Framtiden för folkets park ska utredas

Skoghalls Folkets park är sliten och i behov av en uppfräschning. Kommunen serviceförvaltning vill nu att det görs en övergripande utredning där parkens ”framtid och eventuella utveckling bör utredas och kostnadsberäknas övergripande”. Som exempel nämns vilken standard anläggningen ska ha gällande scen, publikplatser, omklädningsrum, kiosker, tak, loger, toaletter, markområde, inhägnad etc. Dessutom vill man ha utrett…

Read More

Nytt namn på församlingen

För drygt tre år sedan slogs de tre trefrikyrkosamfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan samman. Och i maj fjol bestämdes namnet till Equmeniakyrkan. På Hammarö finns samfundet representerad med säte i den tidigare Missionkyrkan på Lövnäs. Nyligen togs beslutet av ändra församlingens namn till ”Lövnäskyrkans församling”. – Det är ett namn som…

Read More

Fler hus på Ålkärrsvägen

Ålkärrsvägen 29 kan komma att bebyggas med två enbostadshus. Ägaren till den idag obebyggda och skogsbeklädda tomten Haga 1:63 har ansökt hos kommunen om ett så kallat förhandsbesked för bostadsbebyggelse.

Read More