Dag: 23 februari 2015

Vi träffar Dan Henriksson

Hösten 2012 gick Ingrid Henriksson bort, och krukmakeriet på Vikingavägen stod tomt. Nu har verksamheten tagits över av sonen Dan. Med förvånansvärt gott resultat. Allt gick snabbt, så snabbt. – Mamma satt och drejade en söndag. Två söndagar efteråt var hon borta efter en stroke och en hjärtinfarkt, berättar Dan när vi träffas i butiken…

Read More

Motstånd mot renovering

Sädesmagasinet vid Mörmo gård är en av Hammarös äldsta byggnader. Men skicket lämnar en del att önska. Att byta ut rötskadade timmerväggar och vindskivor samt lägga om delar av skiffertaket kan komma att kosta cirka 450 000 kronor. Men förslaget möter motstånd. – Vi vill inte lägga ett öre på det, förklarar Kenth Karlsson (kd),…

Read More

Kommunen drar tillbaka utmaning

Utmaningsrätten, det vill säga möjligheten för privata utövare att få lägga anbud på vissa kommunala tjänster, tas nu bort inom Hammarö kommun. – Vi tycker att kommunen kan klara det själva, förklarar kommunalrådet Siw Gidlöf (S). Beslutet tas formellt av kommunstyrelsen och innebär rent praktiskt att den pågående upphandlingen av mat till kommunens hemtjänst avbryts….

Read More

Elljusspår blir betydligt dyrare

I höstas ljussatte kommunen Mörmopåret till en kostnad på 1,5 miljoner kronor. Men det kan komma att krävas ytterligare 500 000 kronor innan spåret är riktigt gångbart igen. Beslutet om belysa spåret togs förra våren med målsättningen att installationen skulle vara slutförd under hösten. Och så skedde, men till priset av att ytskiktet måste läggas…

Read More

Hjärtstartare till låns på Haga

Som medlemmar i Centrumföreningen var makarna Steinert med om att ta beslut om föreningens inköp av en hjärtstartare till ICA i Skoghall. Men de nöjde sig inte med det, utan köpte även en till det egna hemmet på Trumvägen 15 A i Haga-området. – Vi har kommit till insikt om att ett hjärtstopp ju kan…

Read More

Farligt att gena vid brandstationen

Vägen som förband Dingelsundsvägen och gårdsplanen vid brandstationen grävdes av förra året. Men problemet kvarstår: – Syftet med att ta bort vägen var att vi vill hindra att en olycka händer, då vuxna och barn ofta genar över gårdsplanen. Det finns stor en risk att bli påkörd av en personbil som är på väg till…

Read More

Båtligt bygge bakom brandstationen

Fredins Marinservice kan komma att flytta sin verksamhet till centrala Skoghall. Nyligen togs ett första steg mot etableringen vid Skoghallsådran, bakom brandstationen. Beslutet togs i miljö- och byggnadsnämnden och gäller en dispens mot strandskyddsbestämmelserna då verksamheten föreslås ligga 25 meter från strandlinjen. Tomten på 3000 kvadratmeter ska inhägnas med industristängsel. In- och utfart är tänkt…

Read More

Heab betalar tillbaka

Hammarö Energi har gjort en återbetalning till Hammarö kommun. – Det handlar om cirka 600-000 tusen kronor som fördes över till nämnden i samband med bokslutet för föregående år, förklarar servicechef Johan Rosqvist. Överföringen föranleddes av att kommunen lät bli att försöka kräva tillbaka en avtalsstridig administrationsavgift, ett beslut som sedan revs upp av förvaltningsrätten…

Read More

Klart för ytterligare nio hus på Bärsta

Myresjöhus har beviljats bygglov på nio enfamiljshus på Bärsta. Bostäderna är tänkt att byggas i två våningar med en boarea på 137,5 kvadratmeter. Vardera tomt är 617 kvadratmeter och ligger längs med Lingonvägen upp mot korsningen med Smultronvägen.

Read More

Maskin & Smide vill breda ut sig

Hammarö Maskin & Smide på Hallersrud har länge varit trångbodda. Genom kommunens försorg har företaget nu fått möjlighet att utöka sina marker. Det första konkreta steget mot utbredningen togs i november förra året då kommunen köpte in drygt 57 000 kvadratmeter mark av fastighetsägaren Lundbergs, belägen norr om Hallersrudsskolan, för 3,6 miljoner kronor. Tillsammans med…

Read More